Coraz bliżej do rozpoczęcia przebudowy układu drogowego w rejonie dąbrowskich dworców. – Na wrześniowym posiedzeniu Zarząd PKP PLK zatwierdził do realizacji i dofinansowania przygotowywane przez nas inwestycje kolejowe. To ważna informacja, na którą czekaliśmy, aby móc ogłosić przetarg na realizację inwestycji – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej

Decyzja zarządu PKP to ostatni element niezbędny do ogłoszenia przetargu na realizację oczekiwanej od lat inwestycji, która jest wspólnym przedsięwzięciem miasta, PKP PLK i Metropolii GZM, wspieranym przez posła Roberta Warwasa. Jej najważniejszym elementem jest budowa tuneli pod torami i centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w centrum miasta i Gołonogu.

– By udało się to zrealizować, już w sierpniu wysłaliśmy do Europejskiego Dziennika Zamówień Publicznych wstępne ogłoszenia zapowiadające przetarg – dodaje prezydent Bazylak.

Pierwszy etap prac dotyczyć będzie rejonu dworca w centrum miasta, gdzie powstanie przejście podziemne łączące perony z nowymi parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budynkiem dworca, którego remont planuje spółka PKP S.A. Przebudowane zostaną też perony oraz dobudowane nowe tory, które pozwolą na rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i lokalnego, co jest niezbędne w perspektywie uruchomienia kolei metropolitalnej. Równie istotnym elementem całego projektu jest budowa tunelu drogowego na przedłużeniu ul. Kościuszki, który zastąpi istniejący obecnie przejazd kolejowy na ul. Konopnickiej. W jego miejsce powstanie podziemne przejście pod torami dla pieszych i rowerzystów. Dodatkowo, powstanie również nowa droga łącząca ul. Kolejową i Kościuszki z ul. Sobieskiego, która stanowić będzie alternatywę dla głównego ciągu komunikacyjnego od ronda w centrum w kierunku Będzina. Z kolei w Gołonogu zaplanowana jest budowa centrum przesiadkowego oraz likwidacja przejazdu kolejowego, który również zostanie zastąpiony tunelem. Planowane jest także przejście podziemne łączące budynek dworca z peronami oraz parkingami w rejonie ul. Piecucha i Parkowej. Podobnie jak w centrum miasta, także tutaj przebudowany zostanie układ torowy oraz perony.

***
Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Metropolii GZM:


Z punktu widzenia Metropolii, inwestycje przygotowane przez Dąbrowę Górniczą i PKP PLK związane z budową centrów przesiadkowych i przebudową układów komunikacyjnych przy dąbrowskich dworcach mają ogromne znaczenie. Dlatego jako Metropolia zdecydowaliśmy się włączyć w projekt, ponieważ bez tych inwestycji niemożliwa byłaby w Dąbrowie likwidacja tzw. „wąskich gardeł” i separacja ruchu dalekobieżnego od połączeń lokalnych, co w konsekwencji przekreśliłoby ideę szybkiej kolei metropolitalnej.

***
Robert Warwas, poseł na Sejm RP z Dąbrowy Górniczej:


Jako poseł z Dąbrowy Górniczej od lat zabiegam o dąbrowskie dworce, które są jednym z moich priorytetów dla naszego miasta. Dlatego też bardzo mnie cieszy, że ponad podziałami, wspólnie z prezydentem Marcinem Bazylakiem, Ministerstwem Infrastruktury, Zarządem PKP PLK i Metropolią GZM udało się dopiąć wszystkie niezbędne formalności, które otwierają drogę do realizacji kolejowych inwestycji w Dąbrowie Górniczej.