Nasze miasto zostało wyróżnione! Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprosiła przedstawicieli miasta do startu w projekcie „Budowa Platformy Dobrych Praktyk”. W dziedzinie ochrony środowiska został doceniony miejski projekt „Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok”. To szeroko zakrojona akcja obejmująca wielowymiarowe działania obejmujące promocję segregacji odpadów i rolę gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w systemie gospodarowania odpadami.

Podczas inauguracyjnego spotkania przedstawiciele dąbrowskiego magistratu oraz Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami opowiadali delegatom z innych miast GZM o tym, jak działa system segregacji w naszym mieście, jakie są plany i perspektywy dalszego rozwoju w tym obszarze. Z roku na rok przybywa bowiem mieszkańców, którzy oddają do Eko-punktów różnego rodzaju odpady, których przetworzenie jest trudne.

Jak podkreśla Roman Zalas z Wydziału Infrastruktury UM w Dąbrowie Górniczej, od segregacji nie ma ucieczki, inaczej zasypią nas śmieci. Wydaje się, że jedna butelka po wodzie mineralnej to niedużo. Jednak, kiedy tak samo każdego dnia pomyśli 50 tys. osób i tę butelkę wyrzuci do odpadów zmieszanych, zamiast do odpowiedniego kontenera, to skala nam urasta do 1,5 miliona nieposegregowanych butelek w skali miesiąca. A to jest przykład tylko jednego rodzaju odpadu.

– Każde miasto, w tym i Dąbrowa Górnicza, jako gmina, ma nałożone konkretne obowiązki związane z poziomem recyklingu odpadów – mówi Janusz Nowiński, dyrektor dąbrowskiego MZGO. Jeżeli te obowiązki nie będą spełnione gmina może dostać karę nałożoną przez ministerstwo środowiska.

Od września obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów – 20 zł za odpady segregowane i 40 zł za odpady niesegregowane. Decyzja ta zapadła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.