Apele kierowców przekazywane ustawodawcy i popierane przez wydziały komunikacji zostały wreszcie „przekute" w konkretne przepisy. Możliwe jest uzyskanie dla samochodu dodatkowej trzeciej tablicy rejestracyjnej, montowanej np. na bagażniku rowerowym zasłaniającym tylną tablicę.

Informacja jest na tyle ważna, że w tym przypadku kierowca nie będzie mógł liczyć na pobłażanie ze strony policjantów przeprowadzających kontrole drogowe, zwłaszcza w ramach częstych akcji weekendowych oraz wakacyjnych. Każdy samochód musi posiadać dwie tablice rejestracyjne (z przodu i z tyłu), z czego tylna powinna być dodatkowo oświetlona. 

- Dlatego możliwość posiadania trzeciej tablicy rejestracyjnej to odpowiedź na potrzeby osób aktywnie spędzających czas wolny, które wykorzystują samochody do przewożenia rowerów z tyłu pojazdu - mówi Michał Dratwiński, koordynator ds. rejestracji pojazdów UM. 

Należy pamiętać, że dodatkowa tablica rejestracyjna powinna być umieszczana na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym, a w przypadku gdy użytkowany bagażnik zasłania tylne światła pojazdu, wówczas dozwolony jest wyłącznie bagażnik, który posiada własne światła zewnętrzne i jest wyposażony w oświetlenie tablicy.


Uzyskanie trzeciej tablicy jest możliwe przy każdej z czynności realizowanych w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa związanej z posiadanym pojazdem. Możliwe jest także złożenie przez właściciela/współwłaściciela pojazdu (osoby upoważnionej) wniosku wyłącznie w tym celu. W takim wypadku należy pamiętać o wypełnieniu wniosku do karty nr 9 (BIP - Spis Podmiotowe - Sposoby załatwiania spraw - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, (...), tablic rejestracyjnych) oraz o zabraniu ze sobą m.in. dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (o ile była wydana), a także uiszczeniu ustalonej przez ministra opłaty. Koszt wydania trzeciej tablicy rejestracyjnej wynosi w „podstawowej wersji" 53 zł (tzw. tablice z flagą unijną), a w przypadku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych „starego typu" (tzw. tablice z flagą polską oraz tablice na czarnym tle) zwiększone o kwoty odpowiednio 93 zł i 180,50 zł. Po złożeniu wymaganych dokumentów pracownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zamówi u producenta wykonanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, która po 2-3 dniach roboczych będzie możliwa do odebrania w dąbrowskim magistracie.


Co równie istotne, także przy załatwianiu tego typu spraw można skorzystać z możliwości internetowego umówienia terminu wizyty w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa pod adresem www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl - wprowadzone w ubiegłym roku rozwiązania umożliwiają obsługę interesanta w najbardziej dogodnym dla niego terminie z dostępnych.