Rodzice Szkoły Podstawowej w Łośniu wystosowali petycję do prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej w której sprzeciwiają się łączeniu klas.

Miasto Dąbrowa Górnicza zamierza połączyć dwie klasy w Szkole Podstawowej nr 26. Połączone mają zostać klasy IV z V. W jednej z nich uczy się 14 uczniów, w drugiej natomiast 6. Łączona klasa będzie musiała zatem opanować program z dwóch różnych roczników, co zdaniem ich rodziców jest rozwiązaniem szkodliwym dla ich dzieci.

Rodzice podkreślają że najważniejsze jest dobro ich dzieci, a opanowanie materiału nauczania z dwóch różnych roczników może przysporzyć więcej szkody niż pożytku. Uczniowie będą mieli więcej pracy zadanej do domu niż teraz. Jest inny program nauczania, każdemu uczniowi trzeba poświęcić odpowiednią ilość czasu.

Dotychczasowe spotkania z przedstawicielami Urzędu Miejskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Część zajęć ma odbywać się wspólnie, a część oddzielnie.

W ubiegłych latach w Dąbrowie Górniczej funkcjonowały już klasy łączone, które według dyrektorów tych placówek nie miały żadnych problemów z realizacją procesu dydaktycznego.