Saint Gobain w Polsce to jeden z 20 największych inwestorów zagranicznych. Ma tutaj 25 zakładów, z czego dwa znajdują się w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. Saint Gobain Innovative Materials to głównie SG Glass i SG Sekurit. To międzynarodowy gigant, któremu bardzo zależy na dobrych relacjach z miastem i społecznością lokalną.

Działalność grupy Saint Gobain skupia się w trzech sektorach, są to: materiały innowacyjne, produkty dla budownictwa i dystrybucja budowlana. Pierwszy z nich to przede wszystkim produkcja szkła i specjalistycznych materiałów technologicznych jak np. włókna szklane, materiały ścierne, elementy ceramiczne, łożyska plastikowe. Drugi sektor obejmuje m.in. produkcję płyt gipsowo-kartonowych, rur, tynków, zapraw, izolacji (głównie wełny mineralnej), trzeci to hurtowa dystrybucja budowlana.


Budowa linii float w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się w 1995 roku, kilka lat później, w 1998 powstała druga fabryka - Sekurit. Obie funkcjonują w sektorze materiałów innowacyjnych. W Glass produkuje się szkło płaskie float (metoda produkcji), lustra, szkło lakierowane, laminowane, wszystko wykorzystuje potem w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, na rynku wyposażenia wnętrz czy w branży motoryzacyjnej. W Sekurit ma miejsce produkcja różnorodnych szyb samochodowych.

 

W dąbrowskich zakładach pracuje 1500 osób, w tym 98 mieszkańców Strzemieszyc i 597 z pozostałych dzielnic miasta. Wszyscy stanowią 46 proc. całej załogi. Ze względu na sąsiedztwo, Strzemieszyce zajmują tu pozycję szczególną. Niedawno przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych z tego właśnie terenu odwiedzili zakłady, oglądali  linie produkcyjne, poznali historie i tradycje 350 letniej firmy. Program spotkania obejmował także prezentację strategii i działań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska oraz przedstawienie dotychczas zrealizowanych projektów inwestycyjnych, a także plany w tej dziedzinie na przyszłość. Kolejne takie spotkanie ma odbyć się pod koniec bieżącego roku.

 

Ochrona środowiska to istotna sfera w działalności Saint Gobain, ale też „czuły” punkt i ważny problem mieszkańców Strzemieszyc. Mieszkając nieopodal zakładów zwracają szczególną uwagę na zanieczyszczenie powietrza. Zakłady, mimo, iż spełniają wszystkie polskie normy oraz warunki pozwoleń w tym zakresie, to już teraz podejmują działania mające dostosować swoje funkcjonowanie do znacznie ostrzejszych i bardziej rygorystycznych norm europejskich, które w Polsce będą obowiązywać od 2018r. Ważnym zagadnieniem jest też hałas, ale i tu prowadzi się szereg działań ograniczających jego emisję.


- W latach 2003 - 2016 na ochronę środowiska w obu firmach wydaliśmy ponad 36 mln złotych. W tym czasie uruchomiliśmy dwa elektrofiltry z modułem odsiarczania spalin w obrębie dwóch linii float, w trakcie budowy jest instalacja redukująca ilość emitowanych do atmosfery tlenków azotu. Prowadziliśmy także inwestycje w zakresie redukcji emisji hałasu budując m.in. ekrany wokół „hałasujących” urządzeń czy też instalując różnego rodzaju tłumiki. Podobne działania, warte 9 mln zł, planujemy zrealizować jeszcze w latach 2017-18. Staramy się dostosować do poziomu najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy -mówi Jerzy Zacharewicz, dyrektor industrialny Oddziału Glass w Dąbrowie Górniczej.

 


- Celem naszego programu była redukcja hałasu poniżej dopuszczalnych norm tj.45 dB w porze nocnej. Projekt objął 26 urządzeń i obiektów kubaturowych, spowodował prawie czterokrotne zmniejszenie mocy emitowanego hałasu. Pomiary dokonywaliśmy w dwóch punktach. W jednym wartość zmierzona i potwierdzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w czerwcu br. spadła do 42,9 dB. W drugim utrzymała się na poziomie 46,3 dB, dlatego kontynuujemy tu program naprawczy, polegający na identyfikowaniu źródeł hałasu i ich stopniowym ograniczaniu. Mamy wolę działania i plany, by minimalizować wpływ negatywnych czynników na otoczenie. Dbamy o to, by zachować dobre relacje z mieszkańcami - wyjaśnia  Piotr Mokrzan, dyrektor przemysłowy Oddziału Sekurit w Dąbrowie Górniczej.


Aby te dobre relacje zachować, Saint Gobain Innovative Materials wsparł i wspiera szereg lokalnych inicjatyw. Dofinansował m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, finansowo wspomógł wiele stowarzyszeń i fundacji, przyczynił się do generalnego remontu organów w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach. Z okazji 350 lat istnienia firmy zorganizował dla pracowników i mieszkańców okolicznościowy piknik. W najbliższym czasie będzie też sponsorem szklenia nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach. W zakresie modernizacji obiektu przewidziane jest szklenie stolarki 
fasadowej i okiennej wraz z funkcją przeciwsłoneczną.

 

- Chcemy uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, kontynuować spotkania z mieszkańcami Strzemieszyc, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji społecznych. Prowadzimy wobec nich transparentna politykę, przedstawiamy rzeczy takimi, jakie są. Jeżeli coś jest uciążliwe, staramy się znaleźć sposób, by to ograniczyć, czy nawet zlikwidować. Nasz zakład to nasz drugi dom, nasze środowisko, a dobre relacje z sąsiadami są naszym wspólnym sukcesem - mówi Daniel Condotta, dyrektor generalny Oddziału Glass w Dąbrowie Górniczej.


Saint Gobain to potentat na światowym rynku, tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i rozwiązania mające ważny wpływ na jakość życia. Zapewniają one komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo, odpowiadają na takie wyzwania naszych czasów, jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.  W strategie tą wpisują się dąbrowskie Saint Gobain Glass i Saint Gobain Sekurit. W najbliższych latach podejmą szereg inwestycji nie tylko proekologicznych, ale i rozbudowujących firmy, pojawią się nowe linie produkcyjne i technologiczne, które jak zapewniają dyrektorzy firmy, dzięki nowoczesnej technologii zminimalizują oddziaływanie produkcji na środowisko.


- Największą wartością każdej firmy są ludzie, dlatego należy wspierać swoich pracowników i rozwijać ich umiejętności, bo dobry zespół, to dobra praca. Dzięki temu każde przedsiębiorstwo  staje się coraz bardziej zorientowane na swoich klientów, ciągle podnosi jakość swoich produktów i oferowanego serwisu. Praca w międzynarodowej firmie to wielkie wyzwanie, ale kiedy pracuje się w niej już 20 lat, jest to ogromna satysfakcja -mówi Jan Jankovec, dyrektor generalny Oddziału Sekurit na Czechy, Polskę i Niemcy.