Z danych Banku Światowego wynika, że już w 2014 roku 77,8 proc. zatrudnionych otrzymywało wypłatę na konto bankowe.

Oficjalną formą wypłaty pensji w polskich firmach była dotychczas gotówka, ale już od stycznia przyszłego roku będzie to przelew na konto. W zasadzie będzie to tylko prawne usankcjonowanie stanu faktycznego, bo już od lat większość pracujących dostaje wynagrodzenie w formie bezgotówkowej. Ale teraz pracodawcy będą musieli jeszcze dostosować regulaminy wynagradzania do nowych przepisów.

W ubiegłym roku znowelizowano przepisy, które w założeniu miały ułatwić życie przedsiębiorcom. Właśnie wtedy zmieniono preferowaną formę wypłaty pensji pracownikom na przelew bankowy. Dotychczas domyślnie w przepisach była to gotówka, a pracownik, jeśli chciał dostawać przelewy na konto, musiał składać specjalny wniosek.

Teraz obowiązującą formą wypłaty będzie przelew, a to oznacza, że pracodawcy muszą dostosować regulaminy wynagradzania do nowych przepisów. Niektórzy przedsiębiorcy postanowili całkowicie przejść na formę bezgotówkową, co stało się przedmiotem interpelacji posła Krzysztofa Sitarskiego złożonej na podstawie skargi wyborcy, który uważa, że został dotknięty zmianą regulaminu, której istotą była likwidacja gotówkowej formy wypłaty pensji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiadając na tę interpelację poinformowało, że od stycznia przyszłego roku będzie zasadą dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na konto. Wiceminister Stanisław Szweda poinformował również, że terminy i sposoby wypłat dotyczą tylko umów zawartych na podstawie Kodeksu pracy. Natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) terminy i sposoby wypłat wynikają z umów lub z Kodeksu cywilnego.

Nowelizacja przepisów dotyczyła również spraw, które są większym obciążeniem dla przedsiębiorców niż wypłaty gotówkowe. Skrócono więc czas archiwizowania akt pracowniczych z 50 do 10 lat (dotyczy to osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku), a dane, które są potrzebne do ustalania praw do świadczeń emerytalnych czy rentowych będą wysyłane do ZUS na bieżąco.